Instalace a likvidace výstavních expozic

  • zjištění rozsahu a technologické náročnosti zakázky
  • stanovení nabídkové ceny
  • rozmístění exponátů dle choreografie expozice
  • speciální ošetření jednotlivých exponátů balící technikou (bublinková folie, granulované PVC)
  • pro křehké a zvláště cenné předměty lze zhotovit speciální obaly
  • využití dodávkových, nebo speciálně upravených vozidel s možností ukotvení a prostorové ochrany
  • možnost využití dočasného skladování
  • ukončení akce prostřednictvím předávacího protokolu
  • pojištění je samozřejmostí 

Instalace a likvidace výstavních expozic