Stěhování archivů a knihoven

Zajistíme profesionální stěhování archivů a stěhování knihoven dle následujícího postupu:

  • prohlídka předmětu zakázky
  • stanovení časového harmonogramu a nabídkové ceny
  • navezení plastových přepravek (zapůjčení je bezplatné) v dohodnutém časovém předstihu
  • transport chráněných písemností „pod pečetí“ v uzamykatelných kontejnerech
  • balící služby
  • dodržení číselných řad při manipulaci i definitivním uložení
  • montáže regálů
  • likvidace odpadů a závěrečný úklid
  • odborná skartace s protokolem
  • ukončení akce prostřednictvím předávacího protokolu

 

Stěhování archivů a knihoven

"Hlavní náplní společnosti Fa Podrazil s.r.o. je stěhování, všechny s tím související činnosti a přeprava všech typů nákladů. Fa Podrazil s.r.o. pro firmu Systematic, a.s. zajišťovala v posledních 2 letech stěhování dokumentů a archiválií s dočasným uskladněním dokumentů ve skladu Fa Podrazil s.r.o.."

Ing. Petr Helcl, ředitel společnosti Systematic