Stěhování trezorů

Na stěhování trezorů naše společnost disponuje vyškoleným týmem pracovníků s dlouholetými zkušenostmi k manipulaci a přepravě těžkých břemen mezi které patří i trezory. Stěhování trezorů probíhá pomocí manipulační techniky, jako jsou palety, paletový vozík a stěhovací kurta s křížem.

Případně na těžší trezory nad 900 kg , kde se používá transportních vozíků a heverů pro tuto manipulaci, je trezor po náklonu podvlečen stěhovací kurtou a pomocí stěhovacích křížů ( popruhů ) se 4 – 6 pracovníků dle potřeby trezor vyzvedne od země do požadované výšky, dle sklonu a velikosti schodiště. Poté se trezor snese dolů případně nahoru či sveze výtahem dle tonáže. Naloží se na přistavené vozidlo s hyd. čelem a převeze se místo nového určení. Stěhování trezorů je tak dokončeno.

 

Stěhování trezorů