Politika kvality firmy pro období 2011 - 2020

 • Neustále zlepšovat kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb spojených se stěhováním komodit.

 • Zákazník (interní i externí) je naším nejdůležitějším partnerem.

 • Plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost systému managementu jakosti.

 • Chceme upevnit a rozšířit postavení v rámci ČR jako vyhledávaného partnera v oblasti stěhování

 • Měřítkem jakosti naší práce je spokojenost zákazníka a jeho opakované užívání našich služeb při stěhování. 

 • Zisk a růst naší společnosti je konečným měřítkem toho, jak efektivně plníme své závazky k zákazníkům. 
 • Zvýšit obrat a zkvalitnit služby poskytované zákazníkům.
 • Spolupráce s našimi zákazníky a znalosti jejich potřeb jsou základem pro úspěšnost realizace služeb při stěhování.
 • Povinností všech zaměstnanců je pochopení důležitosti systému managementu jakosti jako nástroje pro řízení společnosti. Toto důsledně uplatňoval ve své práci.
 • Vzhledem k očekávané stagnaci v celé ekonomice budeme klást důraz na zvyšování kvality jak našeho vnitřního managementu řízení, tak na zvyšování spolupráce a cílených potřeb našich zákazníků.
   
 • Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.