Politika kvality firmy pro období 2019 - 2025

 • Neustále zlepšovat kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb spojených se stěhováním komodit.
   
 • Zákazník (interní i externí) je naším nejdůležitějším partnerem.
   
 • Plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost systému managementu jakosti.
   
 • Chceme upevnit a rozšířit postavení v rámci ČR jako vyhledávaného partnera v oblasti stěhování
   
 • Měřítkem jakosti naší práce je spokojenost zákazníka a jeho opakované užívání našich služeb při stěhování. 
   
 • Zisk a růst naší společnosti je konečným měřítkem toho, jak efektivně plníme své závazky k zákazníkům. 
   
 • Zvýšit obrat a zkvalitnit služby poskytované zákazníkům.
   
 • Spolupráce s našimi zákazníky a znalosti jejich potřeb jsou základem pro úspěšnost realizace služeb při stěhování.
   
 • Povinností všech zaměstnanců je pochopení důležitosti systému managementu jakosti jako nástroje pro řízení společnosti. Toto důsledně uplatňoval ve své práci.
   
 • Vzhledem k očekávané stagnaci v celé ekonomice budeme klást důraz na zvyšování kvality jak našeho vnitřního managementu řízení, tak na zvyšování spolupráce a cílených potřeb našich zákazníků.
   
 • Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.