Prohlídka předmětu stěhování, vytvoření cenové nabídky a časového harmonogramu.

Prohlídka předmětu stěhování, vytvoření cenové nabídky a časového harmonogramu. Prohlídka předmětu stěhování je podmínkou bezproblémového provedení akce i ke stanovení nabídkové ceny a časového harmonogramu akce. Předběžná prohlídka řeší s dostatečným předstihem i případné technické problémy. Vlastní prohlídka, vypracování cenové nabídky a sestavení časového harmonogramu jsou poskytovány ZDARMA. Cenová nabídka zahrnuje veškeré požadavky zákazníka. Pro jednorázové akce (stěhování bytů, jednotlivé místnosti apod.) používáme pro kalkulaci ceny náš ceník prací. Při rozsáhlejších zakázkách je zpracována cenová nabídka s použitím Vyhlášky MF ČR č. 526/90 Sb. jako cena smluvní. Na přání zákazníka lze na rozsáhlejší zakázky vypracovat samostatnou smlouvu o komplexním zabezpečení stěhovacích prací. V případě nároku zákazníka na konkrétní časový rozsah prací je naší profesní povinností požadovaný termín splnit.

 

Prohlídka předmětu stěhování, vytvoření cenové nabídky a časového harmonogramu.
Prohlídka předmětu stěhování, vytvoření cenové nabídky a časového harmonogramu.
Prohlídka předmětu stěhování, vytvoření cenové nabídky a časového harmonogramu.