Sklady

  • Pro naše zákazníky můžeme poskytnout dostatečné skladové zázemí pro dočasné uložení kancelářských i strojních technologií, vybavení bytů apod.
  • Skladované předměty jsou umisťovány do depozit na základě odsouhlaseného písemného seznamu.
  • O uskladnění je sepsána řádná nájemní (podnájemní) smlouva a předem stanovena cena uskladnění v Kč za m² a měsíc skladování.
  • Přepravované a skladované předměty jsou pojištěny základní pojistkou do výše 5 mil. Kč s možností připojištění.
  • Skladové prostory jsou temperované.
  • Skladovací plocha je v současné době více jak 3500 m 2.