Zabezpečení výtahových kabin a stěhovacích tras

V případě použití výtahových kabin k přepravě stěhovaných předmětů zajišťujeme před započetím prací jejich ochranu. Stěny i podlaha kabiny jsou obloženy vhodným materiálem tak (lepenkový karton, rohové lišty, dřevotříska), aby nedošlo k jejich poškození. Při nebezpečí poškození podlahových ploch pokládáme stěhovací trasy pásovou lepenkou. V místech přechodů přes prahy a konstrukční nerovnosti používáme dřevěné nájezdové plošiny. V případě potřeby zajišťujeme zábor pro nakládku a vykládku, případně jiná dopravní řešení k zajištění bezproblémového postupu prací.

Zabezpečení výtahových kabin a stěhovacích tras