Víme, co nepodcenit v přípravných fázích stěhování

Přípravy na stěhování bývají mnohdy komplikovanější než samotný převoz vašeho majetku do nové lokality. Často se musíte potýkat s problémy, které byste ani v nejmenším nečekali. O jaké potíže se jedná a jak jim úspěšně předcházet?

Nevynechávejte ze stěhování děti

Obtížně řešitelné komplikace vznikají často v případě, kdy jste k někomu připoutáni různými závazky – v prvé řadě k dětem a k nájemci objektu, který opouštíte. Zejména předškolní a mladší školní děti mohou stěhování na nové místo snášet obtížně, zvláště jsou-li vytrženy z prostředí, na které jsou zvyklé a kde mají kamarády. Jakákoliv zásadní změna pro ně může znamenat velkou psychickou zátěž, aniž by si to rodiče uvědomovali.

Menší děti důvody stěhování do nového prostředí často nejsou schopny pochopit, proto byste měli zahrnout do příprav na stěhování i rozhovor s nimi. Důvody, proč se stěhujete, jim včas vysvětlete a pokud možno je také aktivně zapojujte do plánování, balení i prohlídky nového domova. 

Pečlivě si prostudujte nájemní smlouvu

Co se týče vztahů s pronajímatelem, může nastat problém, pokud chcete smlouvu vypovědět dříve, než vyprší výpovědní lhůta. V tomto případě je nutné domluvit se s majitelem domu nebo bytu ideálně s určitým předstihem a pokusit se najít řešení vyhovující oběma stranám. Počítejte i s tím, že byste si za sebe měli hledat náhradu nebo platit případné sankce. 

Obraťte se na kvalitní stěhovací firmu

Pokud jste výše uvedené náležitosti vyřešili včas nebo jste se s nimi nemuseli potýkat vůbec, máte vyhráno a můžete se začít plně soustředit na stěhování. Chcete-li, aby proběhlo bez zbytečných stresů, kontaktujte naši firmu www.podrazil.cz. Veškeré stěhovací i přípravné práce odvedeme za vás díky našim pečlivě proškoleným a zkušeným zaměstnancům.