Moving heavy loads

Moving heavy objects presents a specific area of our work. Performing such order requires considerable experience, professionalism and technical equipment.  

 

Stěhování těžkých břemen

 

Thus, whatever load you need to move, do contact us.

We are a company with long tradition and we can safely relocate loads from 100 kg to 10 000 kg, even those of non-standard or large proportions.

Works of art (sculptures and others)and similar loads are no problem for our well-trained workers.

 

Bezpečné stěhování těžkých předmětů

 

Our company provides its employees with special training in handling of heavy and sensitive loads.

Do you really think moving a safe, statue, piano or heavy machine is a problem? - not for Podrazil! 

 

"Vážení,

spolupráce s firmou Podrazil na zadaných zakázkách těžkého stěhování trafostanic vždy proběhla dle časového harmonogramu a dohody s objednatelem k naprosté spokojenosti. Tuto společnost můžeme vždy jen doporučit dalším klientům s problematikou stěhování těžkých břemen a citlivých zařízení."

Martin Procházka, vedoucí zakázek, FABRICOM CZ a.s.

Přestěhování trzoru
Manipulace s těžkými břemeny
Bezpečnost stěhovaných věcí
Stěhování těžkých břemen v Praze i Brně