References

There are many reputable customers in our portfolio.

Year 2015

 • BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
 • Microsoft
 • Skype
 • MSD - Merck Sharp & Dohne
 • Sneider Elektric
 • T-mobile
 • Čedok
 • Fortuna
   

Year 2014

 • Erns and Young, s.r.o.
 • White and Case
 • Havel, Holásek and Partners s.r.o.
 • S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
 • RSJ algorithmic trading
 • Card Centrum obchodní s.r.o.

Year 2013

 • PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
 • Všeobecná fakultní nemocnive v Praze
 • Relative PR and Consultancy, s.r.o.
 • DBD Group s.r.o.
 • Technická univerzita Liberec
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ranger Czech Republic a.s.
 • Apiq Energy SE
 • Skanska Property Czech Republic s.r.o.
 • Bisnode Česká republika a.s.
 • Canon CZ s.r.o.
 • Havel Holásek and Partners s.r.o.
   

Year 2012

 • FABRICOM CZ a.s.
 • Mladá fronta a.s.
 • MILT s.r.o. 
 • Plan and Bau ČR spol. s r.o.
 • Power Tech s.r.o. 
 • Průmstav a.s.
 • Sekyra Group a.s.
 • Systematic a.s.
 • VoltCom, spol.s r.o.

Year 2011

 • Corpus Solutions a.s
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Wilson and Partners

Year 2010

 • Muzeum Cheb, p.o., Karlovarského kraje

Year 2009

 • ZAPA beton a.s., r. 2009
 • Novartis s.r.o., r. 2009
 • Finanční úřad Praha 11, r. 2009
 • Geologický ústav AV, r. 2009
 • Společnost TESLA, Praha-Hloubětín, r. 2009
 • Česká kancelář pojistitelů, r. 2009
 • AXA životní pojišťovna a.s., r. 2009
 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., r. 2009
 • Intergast, a.s., r. 2009, 2008, 2007
 • AV Media, a.s., r. 2009,
 • Městská část Praha 1, volby r. 2009
 • Městská část Praha 13, volby r. 2009
 • Dynn a.s., r. 2009

Year 2008

 • Conteg, spol. sr.o., r. 2008
 • HBO spol. s r.o., r. 2008
 • SCentrumholdings, r. 2008
 • OMV Česká republika, s.r.o, r. 2008
 • České nemovitosti SatpoDevelopment,s.r.o., r. 2008
 • Plzeňský Prazdroj,a.s., r. 2008
 • King Sturge, s.r.o., r. 2008
 • Správa železniční dopravní cesty, r. 2008

elderly

 • TNT Post ČR s.r.o., r. 2008
 • SatpoDevelopment,s.r.o., r. 2007
 • Čedok, a.s., r. 2007
 • Panasonic, s.r.o., r. 2007
 • Siemens VDO Automotive s.r.o., r. 2006
 • Národní památkový ústav, r. 2006
 • Sekyra Group, a.s., r. 2006, 2007 
 • Praha Sky a.s. – od r. 2005
 • Euromedia  a.s. – od r.2005
 • Městská část Praha 10,od r.2005
 • Kodak Czech spols.r.o, od r.2005
 • Nextira a.s., r.2004
 • LIDL Česká republika, od r. 2004
 • LIDL Slovenská republika, od r. 2004
 • TECHO a.s., od r. 2004
 • CAC Leasing, od r. 2004
 • Člověk v tísni o.p.s., od r. 2004
 • Manhattan Development a.s., od r. 2004
 • King Sturge, od r. 2004
 • Star a.s., od r. 2004
 • Reiffeisen Bank, v roce 2003
 • Hypofereisen Bank, v roce 2003
 • Hanák kuchyně, od roku 2003
 • Belgické velvyslanectví, v roce 2003
 • Výzkumný ústav pivovarnictví a sladařství, v roce 2003
 • GoodHarvest (red.  Mladý svět), v r. 2003
 • Triola a.s., v roce 2003
 • Městská část Praha 13, stěhování do nové radnice 2003
 • BritishPetroleum, duben 2003
 • Hudební konzervatoř, v roce 2003
 • LG Electronics, v roce 2003
 • Hannah – v roce 2003
 • Venezuelské velvyslanectví – v roce 2003
 • Archiv Akademie věd, v r. 1998 a 2003
 • Gorenje, v roce 2002
 • NBU Národní bezpečnostní úřad, v r. 2001
 • CZPI – Česká zemědělská a potravinářská inspekce, v r. 2001
 • Union Banka, od roku 2000
 • TV Prima, od roku 2000
 • Zeměměřičský a katastrální úřad, stěhování úřadu, v roce 1999 a 2006
 • Interbanka, stěhování 80-ti kanceláří, v roce 1999
 • VDO Instrument, stěhování továrního zařízení, 1998  
 • Svobodné Slovo, stěhování redakcí, v roce 1998
 • Expert a Partner, stěhování 140ti pracovníků, v roce 1997
 • Náprstkovo muzeum, od roku 1997
 • Národní muzeum, stěhování sbírek, od roku 1997
 • Všeobecná fakultní nemocnice  v  Praze, od roku 1997
 • Ministerstvo kultury  ČR, od roku 1996
 • Národní Galerie, od roku 1995
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR, od roku 1994
 • Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, od roku 1994
 • Velvyslanectví řádu Maltézských rytířů, od roku 1994 
 • Státní ústav památkové péče, od roku 1992
 • Pedagogická fakulta UK, od roku 1992