Štěpánka Kovařovicová

obchodní oddělení – specialista pro archivace a státní zakázky
mobil: +420 728 464 210
e-mail: kovarovicova@podrazil.cz