Chráněné a utajované písemnosti a dokumenty

Chráněné a utajované písemnosti a dokumenty
  • standardní stěhování s využitím speciálních obalů „pod pečetí“
  • umožnění doprovodu zadavatele
  • chráněná skartace s likvidačním protokolem od odborných firem.
  • prověřené osoby pro manipulaci s chráněnými dokumenty
Chráněné a utajované písemnosti a dokumenty
Chráněné a utajované písemnosti a dokumenty