Reference

Stěhování Equity Capital

Stěhování několika firem z několika míst do jednoho velkého komplexu. Služby obsahovaly kompletní dodávku obalových materiálů/krabic, demontáže nábytkového vybavení a montáže na nových místech, IT techniky a osobních věcí a skladového hospodářství a kompletní přestěhování. Součástí dodávky byla také ekologická likvidace starých, vyřazených IT zařízení a tiskáren.

Stěhování vybavení rodinného domu do Švédska

Stěhování kompletního vybavení 3 podlažního rodinného domu s full servisem do rodinného sídla ve Švédsku. Full servis obsahoval výběr vhodného obalového a přepravního materiálu, zabalení vybavení, nakládku a vykládku na místě. Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění veškerých potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl komplikovanější …

Stěhování vybavení atelieru Dominika Mareše  

Stěhování zahrnovalo zejména pečlivé zabalení veškerého vybavení, obrazů a jeho přepravu. Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění veškerých potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl komplikovanější přístup po úzkém schodišti, a bylo tak zapotřebí nejen vynesení, ale také vytažení objemnějších kusů.

Stěhování památek z Pražského hradu na hrad Karlštejn

Stěhování pro hrad Karlštejn se zajištěním Památkového ústavu České republiky. Maximální důraz při tomto stěhování byl kladen na pečlivé zabalení veškerého vybavení, obrazů, soch a dalších cenností. Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl připraven sál pro ustavení a posazení …

ADATE s.r.o. – stěhování citlivých laboratorních zařízení

Přestěhování výrobně citlivých laboratorních zařízení z kamionu do nově vznikající laboratoře. Služby na projektu zahrnovaly zejména složení jeřábem z kamionu, postavení speciální rampy pro břemena nad 10 tun a nastěhování s umístěním na určené místo, nábytek. Zásadní pro toto stěhování byl přesun veškerých technologií, včetně strojů o hmotnosti 9,5 tuny.

Stěhování SAZKA/KKCG

Dodání stěhovacích služeb v rozsahu kompletního zajištění – t.j. dodání obalových materiálů/krabic, demontáže nábytkového vybavení, IT techniky a osobních věcí a skladového hospodářství, kompletní přestěhování z několika lokalit pracovní místa pro 800 zaměstnanců do nově postavené budovy SAZKA a KKCG. v nově postaveném objektu Bořislavka. Dalším volný mobiliářem byly velké šanonové …

KOOPERATIVA

Dodávka obsahovala stolová pracoviště v kombinacích 1,2,4, a 6 pracovišť spolu s kompletním doplňkovým vybavením pro zaměstnance Kooperativa a ČPP. Dalším volný mobiliářem byly velké šanonové skříně a kompletní úložný systém skříní pro potřeby zaměstnanců. Téměř veškerý mobiliář byl dodáván společností Techo, a.s.