TARIS Evropská Park – stěhování výrobně administrativní haly

Přestěhování výrobně administrativní haly ze starého objektu v Dobříši do zcela nového třípodlažního objektu v Příbrami.

Služby na projektu zahrnovaly zejména stěhování kanceláře, nábytek. Zásadní pro toto stěhování byl přesun veškerých technologií, včetně strojů na výrobu roušek.