Stěhování těžkých břemen

ADATE s.r.o. – stěhování citlivých laboratorních zařízení

Přestěhování výrobně citlivých laboratorních zařízení z kamionu do nově vznikající laboratoře. Služby na projektu zahrnovaly zejména složení jeřábem z kamionu, postavení speciální rampy pro břemena nad 10 tun a nastěhování s umístěním na určené místo, nábytek. Zásadní pro toto stěhování byl přesun veškerých technologií, včetně strojů o hmotnosti 9,5 tuny.