Stěhování vybavení atelieru Dominika Mareše  

Stěhování zahrnovalo zejména pečlivé zabalení veškerého vybavení, obrazů a jeho přepravu.

Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění veškerých potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl komplikovanější přístup po úzkém schodišti, a bylo tak zapotřebí nejen vynesení, ale také vytažení objemnějších kusů.