Stěhování vybavení rodinného domu do Švédska

Stěhování kompletního vybavení 3 podlažního rodinného domu s full servisem do rodinného sídla ve Švédsku. Full servis obsahoval výběr vhodného obalového a přepravního materiálu, zabalení vybavení, nakládku a vykládku na místě.

Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění veškerých potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl komplikovanější přístup po úzkém schodišti, a bylo tak zapotřebí nejen vynesení, ale také vytažení objemnějších kusů nábytku.