Stěhování památek z Pražského hradu na hrad Karlštejn

Stěhování pro hrad Karlštejn se zajištěním Památkového ústavu České republiky. Maximální důraz při tomto stěhování byl kladen na pečlivé zabalení veškerého vybavení, obrazů, soch a dalších cenností.

Samostatnou částí stěhování bylo pak zajištění potřebných povolení na cestu a podkladů k předání na místě vykládky, kde byl připraven sál pro ustavení a posazení sochy Karla IV na podstavec